Kapat

MEDENİYETİN SIZDIĞI BİR DİSTOPYA!

Işıl Aydemir

Reklamlar

Tayfun Gülnar’ın x-ist’te açılan sergisi Chromophobia, renksiz bir dünyada toplumun yarattığı yıkımı, bireyin karanlık düşünceleri, davranışları ve duygu durumları ile tasvir ederek kurgusal bir anlatım ile izleyiciyi bir distopyaya davet ediyor. İnsanoğlunun korkularının şiddet ve yıkım ile bastırmasının resmedildiği her bir tablo bir hikaye anlatırken, serginin tümü ise toplumsal düzeni betimliyor.

Devamını oku

Sahibinden Bir Kent

Işıl Aydemir

Kent ve mimari üzerinden toplumsal algıya ve yaşantımıza odaklanan Sercan Apaydın’ın Versus Art Project’te 13 Nisan’da başlayıp 20 Mayıs 2017’de sona eren ‘Sahibinden’ sergisi tarih boyunca yeni yerler keşfeden, yeni yaşam alanları kuran insanların inşa ettiği kentlerin, ideolojilerin etkisi ile yaşamlarımızı nasıl etkilediğini, sınırların yaşamımızı nasıl çevrelediğine, kent belleğinin dönüşmesi ve bölünmesine odaklanıyor. İnşa ettiğimiz kentlerle kendi hayatlarımızı yön verdiğimizi düşünürken, Apaydın’ın tuvalleri bize sisteme ait olduğumuzu hatırlatıyor.

Devamını oku

Rastlantının Mükemmelliği

Işıl Aydemir

Ali Bilge Akkaya’nın X-IST’te gerçekleşen ikinci kişisel sergisi ‘’İki veya rastlantısal zamanların gerçek hikayeleri’’ ilk kişisel sergisinde yer alan fotoğrafların devamı olarak karşımıza çıkıyor. Farklı lokasyonlarda çekilen fotoğraflardan oluşan içeriği ile an’ı rastlantısallık üzerinden yakalayarak izleyicinin de kendi dünyasına ait parçalar bulmasına sebep oluyor.

Devamını oku

VAROLUŞ YADSIMASI

Işıl Aydemir

Serigrafi ve heykel disiplinleri üzerine eğitim alan Evren Erol, değişim, dönüşüm, red ve kabul kavramları üzerinden çalışmalarına, Bozlu Art Project Nişantaşı’nda üçüncü sergisiyle devam ediyor. ‘Aklın Yarat(t)ıkları’ isimli sergi izleyicileri geçmişten günümüze yaşanmışlıklar üzerinden yeniden düşünmeye ve kendine yabancılaşan bireyin yeniden varoluşunu şekillendiren düşüncelerle karşımıza çıkıyor. Sergide çeşitli heykeller ve enstalasyonlar bulunuyor.

Devamını oku

ISLAH EDİLEMEYEN ANLAR

Işıl Aydemir

Berkay Buğdanoğlu, Mixer’deki üçüncü kişisel sergisi ‘Islah – Reclamation’da varoluş ve yokoluş kavramlarını dönüşüm ve geçicilik üzerinden ‘an’ı vurgulayarak ele alıyor. Islah edilmeye çalışılan ama ıslah edilemeyeni kaostan beslenerek yorumluyor. Önceki işlerinden farklı olarak bu sergisinde ilk kez heykel çalışmaları da yer alıyor. Sanatçının yapıtları arasında çelik üzerine yağlı boya, akrilik, çelik – enstrüman heykel, video ve dijital baskı çalışmaları bulunuyor.

Devamını oku

Başlangıç Yolculuğu

Işıl Aydemir

Fransa’da, Ecole D’art MJM’de moda tasarımı, İngiltere’de, University of Wolverhampton’da güzel sanatlar alanında lisans eğitimi alan Sıla Güven, İngiltere’de University of Arts London’da aynı alanda yüksek lisans eğitimine devam etmiştir. Sanatçı İngiltere’de ve Türkiye’de karma sergilere katılmakla beraber İstanbul’da, ‘Gerçeklik ve İllüzyon’, ‘Kozmopolinatizm’ isimli kişisel sergilerinden sonra üçüncü kişisel sergisi olan ‘Evren’de yolculuk I’i Galeri Bohem’de 10 – 26 Haziran tarihleri arasında sergilemiştir. Sergide bilimsel araştırmalarını ve gözlemlerini referans alarak gök cisimlerinin evriminin izlerini yakalamaya çalışan sanatçı keten lifi, toprak gibi farklı malzemelerle ürettiği resimlerindeki dokulu yüzeyler ve katmanlar ile izleyicilere bir uzay yolculuğu sunuyor. Son sergisi üzerine gerçekleştirdiğim röportaj da Sıla Güven’in anlatımı ile yapıtlarının içerikleri üzerine bir sohbet gerçekleştirdik.

Devamını oku

Kent Manzaraları

Işıl Aydemir

Hareket, mekan ve zaman kavramlarını inceleyen Erdal İnci, ikinci kişisel sergisinde zaman ve mekan kavramlarını, kamusal alanla beraber iç mekana taşıyarak deneysel bir yaklaşımla, yeni teknik ve farklı perspektiflerle beraber sunuyor. Mimari yapıların saklı kalmış bölümlerinin zamandan kopuk bir biçimde keşfedilmesi ve seyircinin de dahil olması, gerçekliği pekiştirip algılama biçmimizin sınırlarını yıkıyor. İlk kez fotogrametri tekniğinin sanatsal üretimde kullanılmasıyla, görsel belge niteliğinde ve mimimum düzeyde müdahale ile dolaysız bir anlatım dilini tercih eden sanatçı, kamusal alandaki sanal yerleştirmesi olan Berlin Duvarı – Bir Veri Görseli ve Taksim Meydanı’nda da hareketi klonlamasıyla beraber iç ve dış mekanı yapıtlarında sorgulayarak devam ediyor.

Devamını oku

Görünmeyeni Görmek

Işıl Aydemir

Ayşe Gül Süter’in, Pg Art Gallery ev sahipliğinde gerçekleşen ikinci kişisel sergisi “Görünmeyen Hareket”  günlük hayatta fark etmediğimiz, belki de hiç düşünmediğimiz mikroorganizmaların hareketleri üstüne düşünmemizi sağlayan üretimlerle karşımıza çıkıyor. Animasyon eğitimi alan ve genellikle üretimlerini yeni medya pratikleriyle gerçekleştiren deneysel sanatçı, hareket, etkileşim, değişim, renk ve ışık kavramlarını inceliyor. Sanatçının, üretiminde kendi dilini oluştururken cam üfleme tekniği; -süreç içinde moleküllerin hareketlerini incelemek için- mikroskop ve motorlarla hareketlendirilen ışık yerleştirmelerini kullandığını görüyoruz. Bu fikir, biyolog Joseph A. DeGlorgis ile yürüttüğü gezi ve araştırma projelerinde incelediği organizmaların, ilk bakışta hareketlerinin görülmemesi üzerine, bu mikroorganizmaların yaşamını hareket ve zaman odaklı mikroskobik inceleme ile ortaya çıkarma düşüncesi ile oluşturulmuş.

Devamını oku

Türk Resminde Modernleşme Öyküsü

Işıl Aydemir

Özlem Şimşek (1982 – ), Uzanan Kadın (Halil Paşa’dan Sonra), 2012, video, 01.27 loop

Pera Müzesi’nde 7 Şubat 2016 tarihinde sona erecek olan Üryan, Çıplak, Nü sergisini küratör Ahu Antmen’in anlatımı ile gezme şansı buldum. Yaklaşık bir saat süren küratörlü sergi turunda Türk sanatının geçmişine nüler üzerinden derin bir yolculuk gerçekleştirdik. Sergi bize, Meşrutiyet Dönemi ve erken Cumhuriyet dönemi -1914 kuşağı ve sonraki Cumhuriyet kuşağı- sanatçılarının ağırlıklı olarak 1920 – 1950’li yıllarda yapılan akademik etütleri ve resimleriyle birlikte az da olsa 1960 – 1970’li yıllara ait yapıtlarla birlikte sunuyor. Sanatçıların eğitim sürecine de yer verilen sergide, 1920’li yıllarda gerçekleşen Galatasaray sergilerinde görülen erken Cumhuriyet ve Cumhuriyet kuşağı sanatçılarının 1950’lerdeki işlerinin yanı sıra Hakkı Anlı ve Yüksel Arslan’ın 1970’lerden eserleri ve Özlem Şimşek’in 2011 yılında yaptığı işlerle karşılaşıyoruz. Sergi, kronolojik olmasının yanı sıra farklı üslupları anlamamız için bir yol haritası niteliğinde. 48 sanatçıya ait 50 desen ve 90’a yakın resim bulunan sergide, Türk resminde modernleşme sürecindeki nü çalışmalar, her ne kadar ilk nüler erkek de olsa, nü tanımının kadın çıplaklığı ile özdeşleşmesini ifade ederken aslında çıplaklığa bakışımızı da sorgulatıyor. Ahu Antmen, anlatımı sırasında, benim de zamanında keyifle okuduğum kendisinin ‘Kimlikli Bedenler’i ve John Berger’in ‘Görme Biçimleri’ kitaplarında da bahsedildiği üzere, nünün bir sanatsal bakış olduğunu, çıplak bedene çıplak olarak bakılmaması ya da bunun tam tersi çıplak olmayanı ise verilen poz nedeniyle çıplak görmek olarak değerlendirmek gerektiğinden bahsetti. Nü, sanatsal bir geleneği kuşanan temsil niteliği ile Türk sanatının kabuğunu kırmasıyla karşımıza çıkarken bizim de seyirci olarak resimlere bakış açımızı tekrar gözden geçirmemize yardımcı oluyor. Kısacası Antik Yunan’da başlayan, Rönesans’ta kendini tekrar hissettiren, 20.yy’a kadar devam eden, başta kadın bedeninin temsil edilmesi olarak ortaya çıkan bir biçim ile karşı karşıyayız.

Devamını oku

NOHlab (Candaş Şişman ve Deniz Kader) ile Yeni Medya Sanatına Kısa Bir Yolculuk

Işıl Aydemir

+ Öncelikle bize biraz NOHlab’den bahsedebilir misiniz? Kimdir ve nasıl kuruldu?

NOHlab ekibi çekirdekte Deniz Kader ve Candaş Şişman’dan oluşuyor. Birlikteliğimiz 1999 yılına dayanıyor, lisede plastik sanatlar eğitimi aldık daha sonra üniversite eğitimimizi animasyon ve hareketli görüntü üzerine tamamladık. Üniversite dönemimizde bir yıl Hollanda’da multimedia tasarımı üzerine çalışma fırsatı bulduk. Bu süre zarfında Hollanda’da birçok yeni medya festivali ve çalışmalarını gözlemleme şansımız oldu. Uzun bir süreci kapsayan bu birikimi 2011 yılında ismini verdiğimiz NOHLAB oluşumumuzun çatısı altına topladık. Pek çok farklı disiplini barındıran bir yapımız var, yeni medya diye tabir ettiğimiz alanda ürettiğimiz işleri birden çok disiplini bir araya getirerek ortaya çıkarıyoruz. Proje geliştirdiğimiz alanlar, hareketli grafik olarak tanımladığımız animasyon, kısa film, video mapping, alan tasarımı, görsel işitsel performans ve yerleştirme sanatı (enstalasyon). Çalıştığımız çeşitli marka ve kurumlardan bazıları Chanel, Pink Floyd, Ars Electronica Festivali, İstanbul 2010 ajansı, Nike, Land Rover, TedX ve Scriabin Müzesi.

Devamını oku