Kapat

Söyleşi: Faig Ahmed

Ozan Atalan

Reklamlar

Bakü`de bulunan Yarat Çağdaş Sanat Merkezi`ndeki sanatçı rezidansım sırasında tanıştığım Faig Ahmed ile işleri, dünyaya bakışı, iletişim, dualiteler, gelenekler ve sanatın eleştirel tutumu üzerine sohbet ettik.Keyifle okumanız dileğiyle.

Devamını oku

u ɹ ɐ ǝ ן u n

Ozan Atalan

Parrhesia’da konuşmacı özgürlüğünü kullanır ve kandırma yerine dürüstlüğü, sahtelik ya da sessizlik yerine hakikati, hayat ve emniyet yerine ölümü, yaltaklanma yerine eleştiriyi, kendi çıkarını koruma ve ahlaki kayıtsızlık yerine ahlaki ödevi tercih eder.

Michel Foucault[1]

Aklımızın alabileceği gerçeklere dair öğrenilen ya da öğretilen şeylerden oluşturduğumuz bir bilgi dünyasına doğuyor, hayatlarımızı buna göre şekillendiriyoruz. Normallik dediğimiz şeyse ortak kavramsal hafızamız sınırlarımız içinde vuku buluyor. Peki normallik, üzerinde uzlaşılmış bir delilik hali olabilir mi? Bilgi, yaşamamızı sağladığı gibi beynimizi sınırlayıcı bir güce dönüşebilir mi? Hep olumlu konotasyonları olan bilgiyi, onu kabul etme ve ona ulaşma yolları açısından biraz eleştirmeye ne dersiniz?

Devamını oku

YABANCILAŞMA ÜZERİNE: SEMBOLİK İRADE

Ozan Atalan

Kalabalık bir sokakta, işinde gücünde biri birden durur. Hiçbir şey anlam ifade etmez o an. Tanıdık yüzler yabancıdır, kulağına çalınan şarkılar da öyle. Yanından geçen insanların konuştuğu ana dili bile. Anlamakta ama hissedememektedir. Boş, saçma, alelade bir uğraşın içinde bulur kendini. Oysa o güne kadarki bütün öğretilenler yaptıklarını desteklemiş ve mutluluğunu garantilemiştir hep.

Devamını oku

MEATSPACE*

Ozan Atalan

“İnsan olmakla zıtlık içinde bir filozof olmaya çalışma…bir düşünür gibi düşünme… yaşayan, gerçek bir varlık gibi düşün. Varoluşun içinde düşün.”

Ludwig Andreas Feuerbach

Devamını oku

AMERICAN EXPERIENCE: TUPPERWARE!

Ozan Atalan

Geçtiğimiz Nisan ayında Barcelona’da bir sanatçı rezidansında tanıştığım Laurie Kahn ile American Experience: Tupperware! belgeseli üzerinden belgesel film yönetmenliğiyle ilgili merak ettiğim soruları sordum ve güzel bir sohbetimiz oldu. Keyifle okumanız dileğiyle.

Devamını oku

Sibernetik Estetik Üzerine Eleştiri

Ozan Atalan

a. Yapıtın Alımlanmasındaki Öznellik ve Duygular Açısından

Sibernetik ile ilgili olarak bilgi, kontrol sistemleri ve otomata üzerine oluşturulan teoriler, eserin arkasındaki fikrin artikülasyonunun başarısı ve görsel sanatların analizi açısından sanata uygulanabilir. Shannon`ın bilgi teorisi, yapıtın bilgisel ve iletişimsel gücünü anlamak ve değerlendirmek için son derece rasyonel bir yöntem sunmaktadır. Ancak değerlendirmedeki bu rasyonellik, sanatçının ifadesinde sadece iletişim kanalından geçen sinyallerin miktarını göz önünde bulundurmasını gerektirdiği için gerek üretim gerekse yapıtın alımlanması sürecinde anlam karmaşasına yol açabilir. Devamını oku

Sibernetik Sanat

Ozan Atalan

21. Yüzyılın estetik çeşitliliği “sibernetik estetik” ve onun uzantılarını da barındırıyor. Sanatçının ve izleyicinin algısal değişiminde rolü büyük olan bu estetik anlayış ve sıkı bir bağlantıda olduğu “bilgi teorisi”, sadece üretim dilini değiştirmekle kalmayıp sanatın alımlanmasının analizi için de rasyonel bir araç sunuyor. Peki nedir sibernetik estetik? Sanat üzerine gerek içerik gerekse form olarak etkileri neler? Sibernetik teknolojiler nasıl bir sanat dili oluşturdu ve bunu ne amaçla kullanıyor?

Devamını oku

Çeviri

Ozan Atalan

Çeviri üzerine düşünmem, kendime şu soruyu sormamla başladı: Algılarımız, etkin iletişim eksikliğinden kaynaklanan ve bu eksikliği besleyen yanlış yorumlama ve yanlış kavramsallaştırmaların etkisi altında olabilir mi? Bilgiye ulaşmadaki manipülasyonların, gerçek lehine olmaktan gittikçe uzaklaşabildiği bir dünyada, olup bitenleri kendi algılarımızla idrak etmemizin, kişiler ve kültürler arası iletişim bakımından oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Devamını oku

İKİ ŞEHİR: ANTROPOSANTRİZM    ÜZERİNE

Ozan Atalan

¨Bir insan hiçbir zaman rüzgarın ayak izlerini silemeyeceği kadar sert basmamalıdır.[1]¨

Gerçekliğin antroposantrik (insan merkezci) yorumlanış ve transformasyonunun sonuçlarından muzdarip bir dünyada yaşıyoruz artık. Antroposantrizm, yani İnsanmerkezcilik, insanın Dünya üzerindeki en önemli tür olduğuna dair inancın neden olduğu, insan paradigma ve deneyimini insan-dışı varlıklarınkinden üstün tutan bir dünya görüşü. Buna neden olan insan-doğa ayrımının kökenleri ise Platon’un tikel ve tümel varlık alanlarını ayırışı, Descartes’in uzamsal ve uzam dışı varlık alanlarını ayırdığı Res Extensa ve Res Cogitans’ı ve Kant’ın kritiklerinde dünyayı iyi-kötü, doğru-yanlış ve güzel-çirkin olarak ikiye ayırdığı; modern dünyaya şeklini veren anlayış. Devamını oku